Hoarrachkogel

Obmejni dogodek s smrtnim izidom

Bilo je leta 1985. Takrat je bila še Češkoslovaška. Zgodbica pripoveduje o češkem državljanu, ki je hotel zbežati. A žal ni prišel zelo daleč. Le nekaj metrov za avstrijsko mejo je bil ustreljen. Kasneje so ga enostavno našli mrtvega na tleh. Zagotovo je bil ustreljen na avstrijskem ozemlju, vendar je komisija prišla do spoznanja, da je bil ustreljen na jugoslovanski strani in je šele nato pritekel v Avstrijo. Meja je bila takrat še zelo stroga, niti meter ni bilo dovoljeno prestopiti mejne črte. Vsakdo je bil ustreljen, še posebej ubežniki. Mejni stražar je bil v teh časih dobro plačano delo, dobili so namreč posebno provizijo in tri dni izrednega dopusta, za vsakega ilegalca, ki so ga dobili in ustrelili. Mnogo ljudi je tako moralo izgubiti svoje življenje.

Alfred Lampel, 08. 09. 2013

Leave reply

Back to Top