Allgemein/Splošno

Ideja in pristop

Društvo Hoarrachkogel je bilo ustanovljeno z namenom ohranitve naravne in kulturne dediščine na Hoarrachkoglju in se zavzema za ohranitev in krepitev naše zavesti o pomenu okolja, v katerem skupaj živimo.

bei einem Sonnenspaziergang

Veliko nas je tukaj odraščalo. Takrat je imela meja še nekoliko resnejši pomen, kot ga ima danes, a že takrat, v naših otroških letih, smo na številnih mestih lahko prečkali mejo med Avstrijo in bivšo Jugoslavijo, brez da bi morali preplezati zidove in bodeče žice. Pravzaprav je zelo preprosto stopiti v stik svojimi sosedi, danes še veliko lažje kot včasih. A vseeno nam to preprečijo nevidne ovire, ki jih v vsakdanjem življenju le težko premagamo. Šele v odraslih letih smo pričeli ohranjati stike s svojimi znanci in se usmerili v najrazličnejše smeri. Mednarodni stiki so pri tem seveda samoumevni. Za premagovanje jezikovih ovir si pomagamo z angleščino, saj naše znanje nemščine na eni ter slovenščine na drugi strani pogostokrat ne zadostuje. Za mnoge je povezanost s svojim neposrednim domačim okoljem le šibke narave. Občutek pripadnosti nekemu okolju ne nastane zgolj zato, ker smo tukaj rojeni. Doživetja in srečanja, navade in zgodbe so tisto kar nas povezujejo z domačim okoljem. Avstrijska Južna Štajerska ter naša slovenska Štajerska sta tako iz kulturnega kakor tudi iz geografskega in kulinaričnega vidika ena regija, ki ju združuje veliko skupnih značilnosti. Toda dolgoletna meja med obema deloma je preprečevala stike med ljudmi. Tu in tam je prišlo do kakšnega srečanja, npr. prav tukaj na Hoarrachkoglju, na stičišču obeh držav. Toda ti stiki bi lahko bili veliko intenzivnejši in pogostejši, predvsem pa bi v teh stikih morali najti več skupnega.

Prav iz tega razloga vam želimo podariti dan, da lahko najdete to skupno in da se lahko vzpostavijo vezi med ljudmi na obeh straneh Hoarrachkoglja. S srečanji, skupnimi kulturnimi doživetji in uživanju v naravi želimo izbrisati meje in narisati skupnost.  Zato vas vabimo, da kot vstopnino k prireditvi prinesete vašo zgodbo o Hoarrachkoglju: kako ste doživljali to naravno mejo, kako ste se preko njegovih strmih in nežno zaobljenih pobočjih legalno ali pa celo ilegalno podajali preko meje. Ob glasbeni spremljavi z obeh strani meje ter bogato ponudbo poučnih aktivnosti bo mlado in staro lahko izkoristilo priložnost za premagovanje tako osebnih, kot tudi kulturnih in naravnih mej. Številna poznanstva, ki so nastala v šolskih letih, se kasneje zanemarijo, jezikovna prepreka ne postaja nič manjša in vzpetina med ljudmi ostaja. S tem projektom želimo iz meje narediti stičišče oz. srečališče, pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na ohranitev naravnega okolja v gozdu, ki nam bo služil kot prizorišče srečanja. Pridobljene stike pa bomo lahko ohranjali s pomočjo socialnih omrežij.

HOARRACHKOGEL

Hoarrachkogel se nahaja v Špilju (Spielfeldu). Na zemljevidih je ta 300 metrov visoka vzpetina vrisana pod imenom Bubenberg oziroma Herrschaftswald. V slovenskih zapisih se Kogel pojavlja pod imenom naselja, ob katerem se nahaja – Ceršak. Nahaja se neposredno ob avstrijsko-slovenski meji in se na severovzhodu strmo spušča do zavoja reke Mure, ki prav tam spremeni svoj tok proti severovzhodu. Gosto zaraščen Hoarrachkogel je bil  domnevno poseljen že v času zgodnje železne dobe, kar je pritegnilo pozornost številnih arheologov in  lovcev na zaklade. Nekateri od njih pri svojih izkopavanjih niso bili ravno skrbni in natančni. Do svojih najdb pa so se dokopavali kar naskrivaj.  Poleg tega pa so tudi vojni nemiri v 20. stoletju oteževali delo avstrijskih in slovenskih strokovnjakov, ki so se skupaj zavzemali za primerno dokumentacijo zgodovine Hoarrachkoglja. Te meddržavne raziskave v tridesetih letih 20. stoletja v svojem delu opisuje tudi Ortwin Hesch (Hesch, Ortwin 2004: Bubenberg bei Spielfeld: Prähistorische Höhensiedlung auf dem “Hoarachkogel”. v: Hesch, Ortwin 2004: Wanderwege in die Antike. Auf Spurensuche in und um Flavia Solva, Wien:Styria, s.149-152). Del gosposkega gozda na Bubenbergu je še danes v lasti potomke družine Baggovout/Bruck, ki je vrsto generacij upravljala grad v Špilju ter okoliška posestva. Del tega gozda je bil zaradi težke dostopnosti dolga leta prepuščen naravi. Takšna pragozdu podobna zaraščenost je dandanes izredna redkost, zato jo je potrebno ohraniti kot naravno dediščino. Prav s tem namenom je bilo ustanovljeno društvo Hoarrachkogel.

der Hoarrachkogel

Der Hoarrachkogel befindet sich in Spielfeld. Auf den Karten ist diese Erhebung, die über 300 Meter hoch ist, als Bubenberg oder auch als Herrschaftswald eingezeichnet. Im Slowenischen ist der Kogel bekannt unter dem Namen Cersak. Er befindet sich direkt an der österreichisch-slowenischen Staatsgrenze und fällt an seinem nord-östlichen Ende steil herab zum Murknie, von wo der Fluss sich Richtung süd-osten wendet. Der dicht bewaldete Hoarrachkogel war vermutlich schon zur frühen Hallstadtzeit besiedelt, was immer wieder das Interesse von Schatzgräbern und Archäologen weckte. Nicht Alle sind dabei mit der gebotenen Sorgfalt und Offenheit über die Suchen und Funde vorgegangen. Und auch die Kriegswirren des 20. Jahrhunderts haben die gemeinsamen Bemügungen von Österreichern und Slowenen die Geschichte des Hoarrachkogel fachgerecht zu dokumentieren behindert. So schreibt Hesch, Ortwin 2004: Bubenberg bei Spielfeld: Prähistorische Höhensiedlung auf dem “Hoarachkogel”. In: Hesch, Ortwin 2004: Wanderwege in die Antike. Auf Spurensuche in und um Flavia Solva, Wien:Styria, S.149-152. in diesem Beitrag von den “zwischenstaatlichen” Forschungen der 30er Jahre. Ein Teil des ehemaligen Herrschaftswaldes am Bubenberg gehört heute noch einer Nachkommin der Familie Baggovout/Bruck, die über einige Generationen das Schloss Spielfeld und dazugehörige Ländereien verwalteten. Dieser Teil des Waldes wurde, nicht zuletzt wegen seiner schwer zugänglichen Lage über viele Jahre hinweg der Natur überlassen. Die Teils urwaldähnliche Landschaft ist heute eine Seltenheit und soll als schützenswertes Gut bewahrt werden. Dazu wurde der Verein Hoarrachkogel ins Leben gerufen.

Idee und Zugang

Als Verein „Hoarrachkogel“ zur Bewahrung des Natur- und Kulturgutes am Hoarrachkogel ist es unser Anliegen das Bewußtsein für die wertvolle Umgebung, die wir miteinander teilen zu pflegen und zu stärken. bei einem Sonnenspaziergang

Viele von uns sind hier aufgewachsen. Damals hatte die Grenze eine viel härtere Bedeutung als heute und trotzdem konnten wir auch in unserer Kindheit schon an dieser und vielen anderen Stellen in der Südsteiermark, ganz ohne Mauern oder Stacheldraht überwinden zu müssen, die Staatsgrenze in das damalige Jugoslawien überschreiten.
Eigentlich ist es leicht Kontakt mit den Nachbarn herzustellen, heute umsomehr. Und dennoch gibt es unsichtbare Hürden, die im Alltag oft nicht überwunden werden. Erst als junge Erwachsene haben wir begonnen selbst Kontakte zu pflegen und uns in die verschiedensten Richtungen orientiert. Internationalität ist dabei selbstverständlich. Um die Sprachbarrieren zu überwinden weicht man ins Englische aus, so auch wenn uns die Slowenischkenntnisse fehlen. Der Bezug zur direkten Heimatregion ist aber bei vielen von uns lose. Das Gefühl mit der heimischen Region verbunden zu sein entsteht nicht alleine durch die Herkunft. Es sind Erlebnisse und Begegnungen, Gewohnheiten und Geschichten, die die Verbundenheit mit der Region ausmachen. Die Südsteiermark und die Stajerska sind kulturell, landschaftlich und kulinarisch eine Region mit vielen Gemeinsamkeiten. Aber die langjährige Grenze hat viel Kontakt zwischen den Menschen vermieden. Hier und da kam es zu einer Begegnung, z.B. am Hoarrachkogel, wo die Staaten aneinanderliegen. doch könnte der Kontakt viel intensiver sein, viel öfter stattfinden und viel stärker geprägt sein von Gemeinsamem.
Wir wollen einen Tag lang den Rahmen für dieses Gemeinsame bieten; eine Verbindung zwischen Menschen über den Hoarrachkogel herstellen. In der Begegnung und im gemeinsamen Erleben von Kultur und Natur bauen wir Grenzen ab und die Kraft der Gemeinsamkeit auf. Dazu laden wir ein als Eintrittskarte eine Geschichte „vom“ Hoarrachkogel mitzubringen; wie ihn die Menschen als Grenze erlebt haben oder über seine steilen und sanften Hänge, legal oder vielleicht auch illegal, die eine oder andere Grenze übergangen sind. Musik von hüben und drüben und erlebnispädagogische Angebote zum Abbau von persönlischen, kulturellen und natürlichen Grenzen verbinden dabei Groß und Klein.
Viele Kontakte, die teilweise schon während der Schulzeit entstanden sind, schlafen später wieder ein, die Sprachbarriere wird von alleine nicht kleiner und der Berg zwischen den Menschen bleibt bestehen. Das Projekt will aus einer Grenze, eine Schnittstelle machen, die mit Rücksicht auf die Natur als Ort der Begegnung dient und verbunden bleibt durch ein Social Media Netzwerk.

Back to Top